03-5524-0233 | 03-5524 0253
support@phssb.com

Visi PHSSB

  • Melaksanakan industri hartanah dari pelbagai aspek untuk kemudahan bersama.
  • Menjadi agensi untuk menyelenggara projek perumahan rakyat bagi anak negeri Selangor.

 

Nilai Teras

  • Kerja berkumpulan
  • Komited dalam melakasanak tugas
  • Khidmat Nasihat hartanah

 

Objektif

  • Memastikan pemilikan hartanah telus dan sempurna bagi semua aspek
  • Meguruskan hartnanah secara profesional dan integriti dengan hasrat untuk membantu rakyat